مدیر

  • بایگانی نویسنده: مدیر
  • نویسنده : مدیر
  • ۱۴۰۰-۰۹-۰۶

  اتاق VIP پنج تخته ۹۹۰۰۰۰ تومان

  ویژگی اتاق های هتل اقامت در اتاق VIP هتل سیمرغ دنا به شما احساس آرامش بی نظییرحضور در  طبیعت  می دهد امکانات و تجهیزاتی که در این اتاق وجود دارد به مجلل ترین شکل ممکن کنار هم گرد آمده است تا شما را عمیقا تحت تاثیر قرار داده و آرامش بی نظیری را به شما

  • نویسنده : مدیر
  • ۱۴۰۰-۰۹-۰۶

  اتاق چهار تخته ۸۰۰۰۰۰تومان

  ویژگی اتاق های هتل اقامت در هتل سیمرغ دنا به شما احساس آرامش بی نظییرحضور در  طبیعت  می دهد امکانات و تجهیزاتی که در این اتاق وجود دارد به مجلل ترین شکل ممکن کنار هم گرد آمده است تا شما را عمیقا تحت تاثیر قرار داده و آرامش بی نظیری را به شما میهمانان گرانقدر

  • نویسنده : مدیر
  • ۱۴۰۰-۰۹-۰۶

  اتاق سه تخته ۷۵۰۰۰۰ تومان

  ویژگی اتاق های هتل اقامت در هتل سیمرغ دنا به شما احساس آرامش بی نظییرحضور در  طبیعت  می دهد امکانات و تجهیزاتی که در این اتاق وجود دارد به مجلل ترین شکل ممکن کنار هم گرد آمده است تا شما را عمیقا تحت تاثیر قرار داده و آرامش بی نظیری را به شما میهمانان گرانقدر

  • نویسنده : مدیر
  • ۱۴۰۰-۰۹-۰۶

  اتاق دو تخته ۵۸۰۰۰۰تومان

  ویژگی اتاق های هتل اقامت در هتل سیمرغ دنا به شما احساس آرامش بی نظییرحضور در  طبیعت  می دهد امکانات و تجهیزاتی که در این اتاق وجود دارد به مجلل ترین شکل ممکن کنار هم گرد آمده است تا شما را عمیقا تحت تاثیر قرار داده و آرامش بی نظیری را به شما میهمانان گرانقدر